adressen

POSTADRES:                                                                       INFO OVER BEGELEIDINGEN

Teugse Klootschieters Vereniging                                           ANDRE MARSMAN
p.a.  de Zanden                                                                  mobiel 06-14284189
7395PB Teuge                                                                     mail;      andremarsman1944@gmail.com

CLUBGEBOUW:

"De Bunker"
De Zanden 94
7395 PB   TEUGE

 

Bankrekening: NL76.RABO.011.10.49.040

Inschrijving KvK: 102518

BESTUUR

VOORZITTER:
Andre Marsman
tel: 0570651884
mobiel:0614284189                                                                                                                                                                                                                                                     E-mail:  andremarsman1944@gmail.com

SECRETARIS:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   E-mail: info@teugseklootschietersvereniging.nl      

 

LID:

 Eric Jansen

 mobiel 06-50808306

 

LID

 

 

 

LID:
Marcel Hurenkamp
Tel; 0570-644579
Mobiel:06-29590586
E-Mail;  mmh@emha-info.nl

 LID:                                                                                                                                                                                                   

Bart Krosse 

Mobiel;0650645340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

KASCONTROLE COMMISSIE

LID: Derina Alberts                                                                                                                                                                                                        

LID: Halbo Bosker
                                  

reserve : Theo Berenschot                                                                                                                                                              


WEDSTRIJDCOMMISSIE KLOOTSCHIETEN

VOORZITTER:
Marcel Hurenkamp
(zie bestuur)

WEDSTRIJDSECRETARIS:

E-mail; 

TEL;

LID:
Eric Jansen
Mobiel: 06-50808306

WEDSTRIJDCOMMISSIE DARTEN

VOORZITTER:
Bart Krosse
Tel;
E-Mail; bart-ingrid@hetnet.nl

 

LID:                                                                                                                                                                                                                                       

Daniel Huisman


PLANNING KANTINEMEDEWERKERS:
Truus Slief
Tel; 055-3668177

INKOOP:
Andre Marsman
(zie bestuur)

BEGELEIDINGEN:                                                                                                                                                                                                                               Andre Marsman                                                                                                                                                                                                                                (zie bestuur)                             

                                                   

ONDERHOUDSCOMMISSIE VERENIGINGSGEBOUW

LID:
Walter Kwak

LID:
Remko Palm
Mobiel: 06-21683183
E-Mail: r.palm6@chello.nl

LID:
Erwin Huisman
Mobiel: 06-22531664

LID:
Andre Marsman
(zie bestuur)

LID:
Marcel Hurenkamp
(zie bestuur)

LID:                                                                                                                   

Jan Oosterkamp

LID:

Daniel Huisman

LID:

Gerjan Flierman

PERS & PROPAGANDA COMMISSIE

ALGEMEEN:
Jeroen Huisman

WEBMASTER UITSLAGEN KLOOTSCHIETEN:

WEBMASTER FOTO'S:
Remko Palm
(zie onderhoudscommissie) 

EVENEMENTEN COMMISSIE

LID

Kevin de Bruin

Daniel Huisman

LIEF EN LEED;

 

ERELID VAN DE TEUGSE KLOOTSCHIETERS VERENIGING

Henk Bosgoed

LID VAN VERDIENSTE VAN DE TEUGSE KLOOTSCHIETERS VERENIGING

Halbo Bosker

Henk Hazelaar

Gerrit Klaasen

Co Smit

Arno Hazelaar 

   
 
23-10-2019