Klootschieten

Het fenomeen klootschieten.

Reeds in het jaar 1390 werden in de Haarlemmerhout, door zorg van Graaf Albrecht van Beieren, de eerste clootschietbanen aangelegd. Er mag worden aangenomen dat het spel al vele jaren daarvoor door zeer velen werd gespeeld. Vastgesteld is dat het spel rond 1500 buitengewoon populair was.

Veel gezegden en uitdrukkingen in de taal van nu duiden nog op vroeger tijden. Het woord cloot (nu kloot) betekent een massieve bal en het woord schieten (nu gooien) betekent met kracht werpen. Dichter Vondel (1587-1679) schreef:

De cloot, so uytter hand of uytter vuyst geschooten, 't beurt selden ofte sal sich hier of daer aen stooten, 't gunt min of meer of heel syn snellen voortgank stuyt, ook soo geen effen baen, of loopt ten lesten uyt.

Met het sterk veranderende tijdsbeeld aan het einde van de tachtigjarige oorlog en de daarop volgende gouden eeuw verdween het spel uit Holland, maar handhaafde zich door de eeuwen heen als folklore in het traditierijke Twente en de Achterhoek. Tussen de buurtschappen en dorpen werd er soms fel gestreden.

Met de opkomst van de industrie rond 1900 en de daarop volgende maatschappelijke veranderingen ontstonden klootschietverenigingen. Dit resulteerde uiteindelijk zelfs in de oprichting van de Nederlandse Klootschieters Bond (NKB), waarbij ook de Teugse Klootschieters Vereniging is aangesloten.

Afdelingen of federaties, die bij de NKB zijn aangesloten, organiseren wedstrijden, competities en toernooien voor de betreffende streek. De NKB organiseert de landelijke kampioenschappen en competities.

Thans zijn circa 4000 ingeschreven klootschieters actief met klootschieten als wedstrijdsport. Het aantal deelnemers dat incidenteel, recreatief actief is met klootschieten is echter veel groter.

Wat is een kloot en wat houdt klootschieten in?

Doel is om, met een kloot, een afstand (op het veld of op de straat) af te leggen in het minste aantal schoten. Is het aantal schoten gelijk dan tellen de meters ná de finish.

Behoudens veld- en straatschieten is er ook nog het onderdeel zetten. Bij dit onderdeel telt de afstand die de kloot door de lucht heeft afgelegd ná de afzetlijn. Een straatparkoers is circa 5 km lang en een veldbaan circa 750 m.

De kloot is een houten of kunststoffen bal, met een diameter van tenminste 50 mm, waarin drie gaten zijn geboord en zijn gevuld met lood.De kloot wordt onderhands geworpen.

De teams bestaan in de regel uit 4 á 5 personen.

De belangrijkste spelregels zijn:

Op de plaats waar een kloot stil ligt (afzetplaats) schiet de volgende speler.
Er wordt altijd eerst met de achterliggende kloot geschoten.
Als de kloot in een sloot of greppel terechtkomt naast de baan of straat wordt de afzetplaats bepaald haaks op de lengterichting van de baan of straat.

Wanneer de kloot de tegenstander of spullen van de tegenstander raakt mag er worden overgeschoten.
Aankondigen dat er geschoten wordt, dat er verkeer aankomt en iedereen aandacht voor het spel heeft.

Klootschieten is echte topsport. Niet alleen sportief maar ook recreatief. Klootschieten is een sport/spel dat over de gehele wereld in diverse vormen wordt beoefend. In Europa wordt ook actief aan klootschieten gedaan in België, Duitsland, Ierland, Italië, Spanje, Polen en Zwitserland.In Ierland wordt bijvoorbeeld met een massief stalen kloot gegooid van circa 800 gram, in Spanje met een massief stalen kloot van 1,6 kg en in Italië met een hardstenen kloot.

Voor de officiële spelregels van het klootschieten verwijzen wij u graag door naar de website van de Nederlandse Klootschieters Bond. De link naar de website van de NKB vindt u uiteraard onder links.

 
23-10-2019