De Bunker

De historie van het clubhuis van de Teugse Klootschieters Vereniging

Rond 1950 werd er in Teuge als onderdeel van de ijssellinie een bunker gebouwd met hele dikke betonnen muren , en zware stalen deuren. boven op het losliggende dak kwam een woud van koperen bliksemafleiders.

De bestemming was destijds de opslag van zeer zware springmiddelen, aan het eind van de tweede wereldoorlog in 1945, toen het Duitse leger verslagen was, keerde het overgrote deel van de Amerikaanse, Engelse en Canadese troepen terug naar huis.

Het Russische leger bleef echter op volle sterkte en vormde daardoor een bedreiging voor West Europa, het Duitse leger was er niet meer, dus moest Nederland in eigen land een verdedigingslinie opwerpen. Traditiegetrouw greep Nederland naar het water deze keer uit de Rijn en de IJssel. beweegbare pontons konden dwars over de rivieren worden gelegd om indien nodig, tot zinken gebracht en zo kon het land ten oosten van de rivieren dan onder water worden gezet,

De grote hoeveelheid springstoffen in de bunker in Teuge waren bedoeld om bij een (nieuwe) oorlog in het uiterste geval de (oude) brug en spoorbrug van Deventer op te kunnen blazen. de (A1 en de dus ook de brug van deze snelweg waren er nog niet)

Het losliggende dak van de bunker moest er voor zorgen, dat bij een onverhoopte explosie , de geweldige drukgolf naar boven wordt gericht.

na 1960 had Duitsland weer een leger en een deel van de Nederlandse troepen werd in Duitsland gelegerd, zo werd de IJssellinie overbodig, de bunker kreeg een militaire bestemming als opslag van kwetsbare geneesmiddelen.

Daarna kwam de bunker in het bezit van het Vliegveld Teuge en werd gebruikt als opslag van o.a. afgedankte vliegtuig onderdelen.

De klootschieters van het jonge TKV (opgericht 19 juli 1979) met een twintigtal leden verzamelden zich destijds op de zondagmorgen eerst in het cafe van de Groot , omdat zij niet wilden dat hun jonge leden de sport begonnen in een cafe, werd er naarstig gezocht naar een clubhuis.

De ontdekking dat de bunker van het Vliegveld Teuge kon worden gehuurd, met een optie tot koop werd met beiden handen aangegrepen, na een tweetal verbouwingen door de leden zelf ziet het clubgebouw er in alle trots uit zoals het er nu uitziet.

 

                    januari 2010 Halbo Bosker  


 

 
23-10-2019